ดิน/ถมดิน/เคลียร์ริ่ง

รับเหมาถมที่ดิน ราคาถูก

ถมดินสร้างบ้าน
ถมลูกรังทำโรงงาน
ถมสร้างหมู่บ้าน
ถมหินคลุกทำถนน
เคลียร์ริ่งพื้นที่/ต้นไม้
ส่งหน้าดินปลูกต้นไม้
ส่งดิน เป็นเที่ยว มีให้บริการทั้งรถหกล้อ สิบล้อ และรถพ่วง คิว/เที่ยว

 

ทางบริษัทฯ มีบริการรับจ้างถมที่ดิน และเคลียร์ริ่งพื้นที่ดิน ในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล สามารถนัดทางเราตรวจสอบพื้นที่ได้ ไม่มีค่าบริการในการตรวจสอบพื้นที่

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่** 

082-220-7331 คุณวิว
098-909-6641 คุณบันเทิง

ดิน แต่ละชนิดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

  1. ดินถม/ดินดำชั้นสอง เนื้อดินดำละเอียด ลักษณะเปียกมีความชื้น 40% ใช้ถมดินสรา้งบ้านได้
  2. หน้าดิน คือผิวหน้าดิน จะแห้ง มีเศษหญ้าใบไม้เป็นส่วนประกอบ เหมาะแก่การนำไปเพาะปลูก ถมที่ หรือถมถนน โดยจะมีราคาสูงกว่าดินชั้นสอง
  3. ดินดาน ซีแล๊ก เป็นดินแข็ง สีแดงส้ม ใช้สำหรับ ถมที่ ถมถนน ทำโรงงาน ไม่เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ 
  4. ดินลูกรัง ดินแห้ง ผสมหิน มีความชื้นน้อย เหมาะกับให้ทำถนน บดอัด ลานจอดรถ โรงงาน โกดัง

 

การคำนวณ มาตราวัดพื้นที่ไทย

1 ไร่ = 4 งาน

1 งาน = 100 ตารางวา

1 ไร่ = 400 ตารางวา

1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร = 2 เมตร x 2 เมตร

1 ตารางเมตร = 1 เมตร x 1 เมตร

1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร

 

ดิน/ถมดิน/เคลียร์ริ่ง