เกี่ยวกับเรา
บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด (Lukmeathroranee Co.,Ltd.)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล 0145556002702 ดำเนินธุรกิจมา 4 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 และต่อมาในปี 2560 มีการจดทะเบียนเพื่อขยายเปิดสาขาที่ 0001 โดยตั้งอยู่ที่ 149 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
บริษัท ลูกแม่ธรณี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรที่ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ด้วยแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นแก่วงการค้าวัสดุก่อสร้างของประเทศไทย
ประกอบกับเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไปให้กลายเป็นกิจการในรูปแบบแวร์เฮ้าส์สโตร์ ที่รวมสินค้าในกลุ่มสินค้าโครงสร้าง สินค้าประเภทเครื่องตกแต่งบ้าน อาคารและสวน และเครื่องมือช่าง รวมถึงสินค้าอื่นๆ อีกหลากหลายชนิด
ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกชม และสัมผัสสินค้าได้อย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง ทั้งนี้ทางเรามีบริการขนส่งที่ครบวงจร
Top