อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS

ขนาดในการ ขนส่ง

 อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS (ุ6.50 x 10.50 x 21.00 cm)

จัดส่งเป็นพาเลทห่อหุ้มด้วยพลาสติกกันน้ำ 900ก้อน/พาเลท

1.ขนส่งส่งโดยรถสิบล้อติดเครน 7,200 ก้อน ต่อ เที่ยว 

2.ขนส่งโดยรถพ่วง หรือ รถเทเลอร์ติดเครน 15,300 ก้อน ทั่วประเทศ 

***ราคาอิฐมอญ ก้อนใหญ่ ขึ้นอยู่กับจำนวนก้อน และระยะทางในการขนส่ง

 


คุณสมบัติทั่วไป อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS

1. ก้อนตรงไม่โก่งงอ ทำงานง่าย ก่อเร็วประหยัด ทั้งเวลา ปูนก่อ และ แรงงานลดต้นทุนในการก่อสร้าง แก้ปัญหา

อิฐมอญขาดแคลน ด้วยโรงงานผลิตขนาดใหญ่ ระบบ AUTO กำลังการผลิต 4 ล้านก้อนต่อเดือน

2. ดูดซึมน้ำต่ำ ไม่เกิน 16% ทำให้ง่ายต่อการฉาบ ตัดปัญหาผนังแตกร้าวจากอิฐมอญ ดูดน้ำจากปูนฉาบ

3. สามารถดูดซับเสียง และกันความร้อนได้ดี ด้วยเนื้ออิฐแน่น จากเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัย ให้การเจาะยึดอุปกรณ์บนผนังที่แน่นหนา

4. อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS มีบรรจุบนพาเลททำให้ง่ายต่อการขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายระหว่างขนส่ง

5. ด้วยคุณสมบัติพิเศษจากการเผา ด้วยระบบเตาเผาที่ความร้อน 900 C ควบคุม ความร้อนในเตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นี้ทำให้

อิฐมอญก้อนใหญ่ แข็ง แกร่ง ดังกังวาน สุกสม่ำเสมอทุกก้อน ไม่ขึ้นราเมื่ออยู่ที่อับชื้นทำให้ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

6. โรงงานผลิตได้ มาตรฐาน รักษาสิ่งแวดล้อมเราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตผู้พักอาศัย ในพื้นที่ ด้วยการติดตั้งระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS