อิฐมอญ

ประเภทอิฐ

  • อิฐมอญตันมือ (ขนาด 3x6x14 cm.)

น้ำหนัก 0.40 กก./ก้อน

ใช้ 140 ก้อน/ตรม. (ก่อปูนหนา 1.5 cm.)

  • อิฐมอญ 2 รูเล็ก ขนาด 2.5x5x14 cm.

น้ำหนัก 0.30 กก./ก้อน

ใช้ 140 ก้อน/ตรม. (ก่อปูนหนา 1.5 cm.)

  • อิฐมอญ 2 รูใหญ่ (ขนาด 6x5x15 cm.)

น้ำหนัก 0.55 กก./ก้อน

ใช้ 95 ก้อน/ตรม. (ก่อปูนหนา 1.5 cm.) 

  • อิฐมอญมอก. 77-2545 (ขนาด 2.5x5x14 cm.)

น้ำหนัก 0.30 กก./ก้อน

ใช้ 140 ก้อน/ตรม. (ก่อปูนหนา 1.5 cm.)

 

ขั้นตอนการขอราคา/ใบเสนอราคา

  1. แจ้งชนิดสินค้าที่ต้องการ
  2. แจ้งชื่อโครงการ, สถานที่จัดส่ง, และปริมาณ
  3. แจ้งชื่อผู้ขอราคา (นามบุคคลหรือบริษัท) พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
อิฐมอญ