ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูป M100C

ที่ใช้สำหรับงานฉาบผิวเรียบ เช่น ผนังคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้รับรองคุณภาพตาม มอก. 1776-2542 (ฉาบคอนกรีต)

ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูป M100C